Montaža

Pored osnovne usluge izrade proizvoda, vršimo i montažu na zahtev klijenta. Naš stručni tim vrši kompletnu uslugu montaže naših proizvoda sa ciljem što boljeg ispunjenja samih potreba klijenta. U okviru procesa montaže sjedinjuju se rezultati svih prethodnih proizvodnih aktivnosti i kroz odgovarajući kvalitativni skok pretvaraju u finalni proizvod. • Proces montaže proizvoda je presečna i kumulativna tačka ukupnog proizvodnog sistema.

©Jomi-Ing 2021, Sva prava su zadržana