U cilju zadovoljstva naših korisnika, JOMI-ING je usaglasio svoje poslovanje u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i ISO/ IEC 27001

IZJAVA O POLITICI INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

ISO 27001:2013

ISO 9001: 2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

ISO 27001:2013

Interne provere u okviru organizacije sprovode zaposleni koji imaju međunarodno priznate kvalifikacije za interne i eksterne ( vodeće ) proverivače.

©Jomi-Ing 2021, Sva prava su zadržana